PRAVILA PRIVATNOSTI

Izdavatelj: BUKAL ELEKTRONIKA d.o.o. za trgovinu i usluge
Objavljeno: Dana _28.09.2021. godine
Primjena: Dana __28.09.2021. godine

1. O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

1.1.  Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koja donosi BUKAL ELEKTRONIKA
d.o.o. za trgovinu i usluge sa sjedištem u Čakovcu, Nikole Pavića 4, OIB: 42520462368 (dalje u
tekstu: „Društvo“ ili „Mi“).


1.2. Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako Društvo obrađuje vaše osobne podatke. Društvo
je usmjereno na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o
zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila
pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni
koristiti.

1.3.  Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od dana _28.09. 2021. godine. Pravila
privatnosti bit će predmet redovitih revizija, a svaku ažuriranu verziju postavit ćemo na
internetsku stranicu https://bukal.hr/. Društvo zadržava pravo izmjene i dopune Pravila
Privatnosti te će iste biti objavljene na web stranici https://bukal.hr/. Ova verzija Pravila
Privatnosti objavljena je _28.09. 2021.godine.

1.4.  Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih Pravila privatnosti ili u vezi vaših osobnih podataka,
molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:
BUKAL ELEKTRONIKA d.o.o. za trgovinu i usluge
Nikole Pavića 4
40 000, Čakovec
OIB: 42520462368

1.5. Društvo BUKAL ELEKTRONIKA d.o.o. za trgovinu je "voditelj obrade", odnosno onaj koji
određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.
1.6. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem e-maila:
__web@bukal.hr______  ili na adresu Nikole Pavića 4, 40 000 Čakovec.

2. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

2.1. Društvo Vaše osobne podatke obrađuje u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg
korisničkog iskustva te u marketinške svrhe. Iz tih razloga ima sveobuhvatan program privatnosti
osmišljen za poštivanje i zaštitu prava na privatnost podataka, analize i provedbe projekta,
marketinga te drugih vrsta tehničke podrške.

2.2. Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a
pravilno ih štiti Društvo i/ili naši pouzdani partneri.

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo zbog poštovanja pravnih obveza, ako je to nužno za
izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika
prije sklapanja ugovora ili za potrebe legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi
ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka,

2.3. Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit
ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate je pravo u bilo kojem trenutku
povući. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-
mail: _web@bukal.hr_______  ili na adresu Nikole Pavića 4, 40 000 Čakovec uz napomenu „ZA
SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA“. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost
obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.  

3. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO DIREKTNO OD VAS?

3.1. Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici https://bukal.hr/ kao
što je npr. pretraživanje proizvoda koje vam nudimo, pretplata na newsletter, kupnja, stvaranje
liste proizvoda koji vam se sviđaju, kada nam želite poslati upit, kada nam želite poslati svoj
životopis ili nam se obratite vezano uz poslovni odnos/komunikaciju Društvo može od vas zatražiti
davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka
korisnik je obvezni ste proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na
dodatne podatke.

3.2. Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki
kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva,
istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

3.3. Društvo obrađuje osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje aktivnosti
putem web stranice https://bukal.hr/, unaprijedio rad iste, stvorio bazu podataka korisnika
odnosno kupaca u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga te poboljšao oglašivačke i
promocijske aktivnosti. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje prigovora,
rješavanje problema vezanih uz dostavu kupljenih proizvoda, provedbu drugih administracijskih
zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

3.4. Prilikom pristupa internetskoj stranici https://bukal.hr/, Društvo prikuplja osobne
podatke koji nam govore o načinu na koji koristite navedenu stranicu, uključujući informacije
prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje posjeta stranici kao što su npr. IP
adresu posjetitelja internet stranice, ID posjetitelja Internet stranice, ID kupca, informacije o
uređaju i/ili operativnom sustavu ili internetskom pretraživaču koji koristite, vaš URL, dijelove web
stranice koje pregledavate, vrijeme zadržavanja na našim web stranicama itd.

3.5. Uz navedene osobne podatke u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih
podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje obrađujemo tijekom izvršenja naših redovnih
obveza:
1) društvo obrađuje osobne podatke svojih radnika i drugih suradnika u svrhu izvršenja
ugovora o radu odnosno drugih ugovora i/ili sporazuma koji su potpisani s radnicima i/ili drugim
suradnicima, a u kadrovske, administrativne ili druge poslovne/ugovorne svrhe. U potonjem
slučaju obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol, adresa, bračni status, državljanstvo,
prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, zvanje, zanimanje, podatke o
stručnim usavršavanjima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo, podatke o
broju računa (IBAN), kontakt podatke, potpis i sl.;
2) društvo obrađuje osobne podatke dobavljača i drugih suradnika u svrhu izvršenja
ugovornih obveza. U potonjem slučaju obrađujemo podatke kao što su: ime i prezime odgovorne
osobe u pravnoj osobi, kontakt podatke osobe koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje
ugovorenih obveza i sl.;
3) društvo obrađuje osobne podatke kandidata za posao u svrhu mogućeg zapošljavanja. U
potonjem slučaju obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, adresa, spol, kontakt podatke,
stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu,
podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i
sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje
stavlja pred njega/nju.
4) društvo obrađuje osobne podatke pretplatnika na naš newsletter u svrhu obavještavanja o
našim novim proizvodima te pogodnostima koje možete ostvariti. U potonjem slučaju
obrađujemo podatak kao što je: e-mail adresa;
5) društvo obrađuje osobne podatke osoba koje žele postati registrirani korisnici web
stranice https://bukal.hr/. U potonjem slučaju obrađujemo podatke kao što su: e-mail
adresa, ime, prezime, datum rođenja. Našim registriranim korisnicima pružamo razne pogodnosti
te im olakšavamo kupnju putem naše internet stranice;
6) društvo obrađuje osobne podatke osoba koje im se obrate e-mail upitom u svrhu
pravovremenog i točnog odgovora na navedeni upit. U potonjem slučaju obrađujemo podatke
kao što su: e-mail adresa, ime, prezime, kontakt podatke i sl. Kategorija podataka koja se obrađuje
ovisi o sadržaju samog upita. Primjerice u slučajevima da želite vratiti proizvod ili iskoristiti neko od
prava vezanih uz vas kao potrošača prikupljat ćemo dodatne podatke koje sadrži Izjava o
odustajanju (ime, prezime, adresa, IBAN, broj telefona, adresa elektroničke pošte);
7) društvo obrađuje osobne podatke svojih kupaca u svrhu obrade kupnje i izvršenja svih
svoje obveza koje proizlaze iz važećih propisa. U slučaju kupnje prikupit ćemo podatke kao što su:
ime, prezime, adresu (mjesto, adresa i poštanski broj), e-mail adresa, telefon, spol, adresu za svrhe
dostave, IP adresu, podatke o plaćanju. Kako bi obradili narudžbu i osiguravali da su osobne i financijske                                                          informacije točne, koristimo pouzdane platne sustave trećih strana kako bi osigurali da
je vaša uplata sigurna i da se vaši podaci ne koriste za prijevaru. Ako želite platiti izabrani proizvod
na internetu, voditelj obrade će zahtijevati informacije vezane uz uplatu, uključujući i broj kreditne
ili debitne kartice, datum isteka kartice, CVV broj, kao i adresu za naplatu;
8) društvo obrađuje osobne podatke osoba koje mu se obraćaju putem telefona u svrhu
davanja pravovremene i točne informacije te izvršavanja naših usluga prema vama. U potonjem
slučaju obrađujemo podatke kao što su: ime i prezime, adresa, adresa dostave, telefonski broj i/ili
e-mail adresa, a sve u svrhu izvršavanja naših usluga prema vama.

3.6. Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla, sljedeće osobe:
pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička
podrška te druga društva koja su povezana s Društvom kao što su društva čije sustave plaćanja
koristima na našoj Internet stranici (npr. PayPal, Corvus), društva koja u naše ime i za naš račun
vrše dostavu, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji
obvezuju Društvo, a o čemu Društvo vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

4. KAKVA PRAVA NA PRIVATNOST IMATE?

4.1. Društvo poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i
ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci
nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Društvo slanjem elektroničke pošte na
web@bukal.hr.

4.2. Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Društva zatražiti sljedeće: 

da vam omogući PRISTUP vašim
osobnim podacima
Društvo možete pitati koje vaše osobne podatke
koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim
podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje
kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili
kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke
dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor
podataka u slučaju kada se podaci neizravnoprikupljaju. Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili
svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.
da vam omogući ISPRAVAK pogrešnih podatakaŽelimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne.
Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo
informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
BRISANJE osobnih podatakaMožete tražiti od Društva da zaustavi obradu ili čak
da briše vaše osobne podatke. Ako vaše osobne
podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne
obveze prema vama, Društvo bi moglo prestati biti
sposobno za izvođenje takvih ugovornih obveza.
Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako
bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr.
porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
OGRANIČENJE PRISTUPA vašim
podacima (nama i/ili trećim osobama)
u određenim procesima ili u potpunosti
Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne
trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni
vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu
pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi
koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti
ograničavanje obrade osobnih podataka.
podnijeti PRIGOVOR na način kako
koristimo vaše podatke
Možete prigovoriti obradi osobnih podataka koja se
temelji na pravnoj osnovi koju Društvo smatra legitimnom.
Zahtijevati PRIJENOS podataka drugomvršitelju obrade (prenosivost prava)Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od
Društva prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

4.3. Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke
navedene na početku ovih Pravila privatnosti.

4.4. Ako niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete
podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

5. GDJE SE I KOLIKO DUGO ČUVAJU VAŠI OSOBNI PODACI?

5.1. Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci
su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje
organizacije ili pojedinca.

5.2. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke
pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

5.3. Društvo će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu
administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup,
razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene
osobe.

5.4. Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti bit će pohranjeni samo
onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće
čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Društvo razumno smatra da
je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Društvo će određene osobne
podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji ga obvezuje na
čuvanje podataka. Primjerice, podatke vezane uz ostvarenje vaših prava kao što je pravo na
zaborav čuvamo trajno; podatke vezane uz prigovor potrošača 1 godinu od primitka istoga i sl.

5.5. U slučaju da ste nam dali privolu vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja
privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog
interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

5.6. Uz sve navedeno važno je istaknuti sljedeće; prilikom revizije vodit ćemo računa da nakon
proteka 1 godine od kada ste nam rekli koje kolačiće prihvaćate i/ili ste dali privolu istu i obnovite,
a ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do
kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Društvo će
određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji
obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

6. RAZMJENJUJE LI BUKAL ELEKTRONIKA D.O.O. PODATKE S TREĆIM OSOBAMA?

6.1. Zaštita privatnosti nam je važna stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim
osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

6.2. Društvo surađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne
podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se
nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

6.3. U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za Društvo mogu vaše
podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima
obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima
na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD tražit ćemo vas
dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a
nevaljanim. Također, ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće
ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih
naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.
Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga,
održavanja web mjesta web@bukal.hr, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke (dostave) i druge

usluge u i izvan trgovine. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti
podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo
strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju
poslovnom tajnom.
Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih
podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

6.5. Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC
Društvo koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube,
Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja
(dalje u tekstu: Google).

Ova se Pravila privatnosti ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti
međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka Društvo je dužno obavijestiti
svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i
fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuju jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika,
vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv
operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama,
uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za
zahtjev ispitanika.

Google prikuplja podatke kada neka Google-ova usluga na vašem uređaju kontaktira Google
poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li
dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama,
vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i
povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog
operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

1. Podaci o vašim aktivnostima

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih
primjerice preporučio videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o
aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

– pojmove koje tražite;
– videozapise koje gledate;
– prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima;
– podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audio značajki;
– aktivnosti kupnje;
– osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj;
– aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge;- povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste

sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka,
Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste
nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i
poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.

Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i
upravljati njima.

2. Podaci o lokaciji

Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate specifične Google usluge. Vaša se
lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:
– GPS-a;
– IP adresa;
– podataka senzora na uređaju;
– podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji
s omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora.

Na primjer, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Google- ova tražilica može indeksirati taj
članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera,
uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima Google poslovnih
usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača
radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke:

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice
praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i
podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google
Analyticsa Google može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na
drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao
što je adresa elektroničke pošte, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer,
može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na                                                                                              vaš Google račun s neuobičajene lokacije Ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše
poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih
rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe
naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili
nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima.

Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što
otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših
uređaja. Ovisno o postavkama vašeg računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim
aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i
oglasa koje Google prikazuje.
Ako drugi korisnici već imaju vašu adresu elektroničke pošte ili druge identifikacijske podatke,
Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i
fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati elektroničku poruku koju im pošaljete.

Vaše kontrole privatnosti:

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o vama i načinom na koji ih
upotrebljava.

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću :

1. Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi
važne postavke privatnosti.

2. Možete posjetiti stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i
ažuriranje podataka.
Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje
upotrebljavate.

3. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na
vaš Google račun i upravljati njima.

Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:
a. Kontrole privatnosti
b. Kontrole aktivnostic.

c. Postavke oglasa

Odredite vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun. Upravljajte postavkama
oglasa koji vam se prikazuju na Google-u te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju
oglase u partnerstvu s Google-om. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni
podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge
oglašavanja.

4. Google vam omogućava da upravljate podatcima koje drugi vide o vama na Google-ovim
uslugama.

5. Dijeljene preporuke putem Google-a.
Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i
preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

6. Informacije koje dijelite.
Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Google-u+.

7. Google vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.
Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom
Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.
Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u
cijelosti.

8. Usluga Google nadzorne ploče.
Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim
proizvodima.
Vaši osobni podaci:
Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.
Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.
Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja
upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.
Postavke YouTube-a: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTube-u i povijest gledanja
na YouTube-u.
a. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u
partnerstvu s Google-om.

b. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka
Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili
koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.
c. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.
Da biste izbrisali svoje podatke, možete:
• Izbrisati sadržaj s određenih Google-ovih usluga.
• Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost.
• Izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani.
• Izbrisati cijeli Google račun.
Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti
pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.
• Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google
postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s
određene domene ili svih domena.
Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi
zapamtile vaše postavke jezika.
• Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može
prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

7. KOLAČIĆI?

7.1. Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj
razini Društvo koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

7.2. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti.
Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše
stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas
i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

7.3. Više o kolačićima pročitajte u Politici kolačića koja je dostupna na linku:
https://bukal.hr/politika-kolacica/19/page/.

8. DRUGE WEB STRANICE?

8.1. Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Društvo
prikuplja od posjetitelja internet stranice, pretplatnika na newsletter i kupaca (ispitanika). Druge
web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice Društva imaju vlastite izjave o
povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Društvo nije
odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

8.2. Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim
mrežama kao što su Facebook i Google. Društvo odnosno odgovorne osobe imenovane od strane
Društva imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne
podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Društvo ne pohranjuje te
dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti.
Društvo koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a i Instagrama, a o njihovim
Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše
osobne podatke možete pogledati na:
FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/policy.php
YOUTUBE ONLINE https://policies.google.com/privacy?hl=hr
INSTAGRAM ONLINE https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a,
YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o
zaštiti podataka kontaktirajte:
Za FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska:

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete
se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili
Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete
se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili
Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete
se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili
Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.