Bukal elektronika d.o.o.
Nikole Pavića 4
40000 Čakovec

tel: 040/363-396
email: info@bukal.hr

OIB: 42520462368
MBS: 070051738
MB: 1394967

Privredna banka Zagreb IBAN: HR3023400091116008454

Temeljni kapital: 20.000,00 kn

Član uprave: Žarko Bukal
Direktor: Žarko Bukal


Bukal elektronika d.o.o. za trgovinu i usluge upisano je pri Trgovačkom sudu u Varaždinu na reg. ulošku broj Tt-98/362-3.